No   Tema   Kelas  
1 Kasih sayang Allah swt (Ar-Rahman) 1
2 Kasih sayang Allah swt (Ar-Rahim) 1
3 Kasih sayang Nabi Muhammad saw 1
4 Membaca Basmalah 1
5 Melafalkan dan menghafal surat Al-Fatihah              1
6 Huruf hijaiyah 1
7 Iman kepada Allah swt (Allah itu ada) 1
8 Iman kepada Allah swt (Allah itu esa) 1
 9 Bersih itu sehat (Bersuci)  1
 10 Bersih itu sehat (Tata cara bersuci)  1
11 Meneladani Nabi Adam a.s 1
12 Meneladani Nabi Nuh a.s 1
13 Meneladani Nabi Hud a.s 1
14 Meneladani Nabi Idris a.s 1
15 Do'a belajar 1
16 Membaca dan menghafal surat Al-Ihlas 1
17 Allah maha raja (Al-Malik) 1
18 Dua kalimat syahadat 1
19 Mengenal sholat wajib 1
20 Prilaku terpuji (Berkata yang baik) 1
21 Prilaku terpuji (Hormat dan patuh) 1
22 Prilaku terpuji (Bersyukur) 1
23 Prilaku terpuji (Jujur) 1
24 Prilaku terpuji (Pemaaf) 1
25 Prilaku terpuji (Percaya diri) 1